1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2016 Yılı 1. Dönem 1. Aşama Sonuçları Açıklandı

1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında Fırat Üniversitesi tarafından yapılan başvurularda toplam 8 (Sekiz) proje 2.Aşamaya hak kazanmıştır.

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulları (ÇPDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve ikinci aşama başvurusu yapmaya hak kazanan projelerin yöneticileri/yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir:

116E515 GALİP AYDIN FIRAT ÜNİVERSİTESİ EEEAG
116M877 ERKAN DUMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ MAG
116M603 HAKAN FEHMİ ÖZTOP FIRAT ÜNİVERSİTESİ MAG
116Z619 GÖKÇE KAYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ KBAG
116Z628 VENHAR ÇELİK FIRAT ÜNİVERSİTESİ KBAG
116E403 İHSAN SERHATLIOĞLU FIRAT ÜNİVERSİTESİ EEEAG
116S799 İBRAHİM TÜRKOĞLU FIRAT ÜNİVERSİTESİ SBAG
116K576 YELDA SEVİM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOBAG
2.Aşamaya Hak Kazanan Değerli Akademisyenlerimizi Fırat Teknokent TGB A.Ş & Fırat Teknoloji Transfer Ofisi olarak kutlarız…