TÜBİTAK BiGG Programı 2015 Çağrısı 2. Aşama Değerlendirmeleri Sonuçlandı

TÜBİTAK BiGG Programı 2015 Çağrısı 2. Aşama Değerlendirmeleri Sonuçlandı
BiGG- 1512 kodlu Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2015 yılı çağrısının ikinci aşama panel sonuçlarına göre desteklenmeye hak kazananlar belli oldu. Değerlendirilen 545 iş planından 220’si şirket kurarak 150.000 TL’ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği almaya hak kazandı.

Kazanan iş planlarının teknoloji alan dağılımına bakıldığında; %32’sinin bilişim, %14’ünün biyoteknoloji, tarım, çevre ve gıda, %22’sinin elektrik-elektronik, %11’inin makine-imalat, %7’sinin malzeme, metalürji ve kimya, % 14’ünün ulaştırma, savunma, enerji ve tekstil alanlarından olduğu görüldü.

Kazanan iş planlarının yoğunlukta olduğu şehirler sırasıyla; Ankara (68), İstanbul (62) ve İzmir (32)’dir.

Kazanan girişimcilerin,

% 32’si lisans mezunu, % 13’ü yüksek lisans öğrencisi, % 20’si yüksek lisans öğrencisi, %10’u doktora öğrencisi ve %25’i doktora dereceli,
%4’ü 20-24, %31’i 25-29, %25’i 30-34, %24’ü 35-39, %9’u 40-44, %3’ü 45-49 yaş aralıklarında, %4’ü ise 50 yaş ve üstünde,
% 83’ü erkek ve % 17’si kadındır.

BiGG- Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2015 yılı 2. Aşama panellerine girişimcilerin katılarak iş planlarını anlatmalarına ve panelistlerin sorularını yanıtlamalarına olanak sağlandı. 2. Aşama başvurusu yapan girişimcilerin % 94’ü bu fırsatı kullanarak projelerini ilgili panellerde sundular.

BiGG- 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı, 2. Aşamasında desteklenmesi uygun bulunan iş planları listesine ulaşmak için tıklayınız.

Kurulacak sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2016 tarihinde iş planı faaliyetlerine başlaması ve en fazla 18 ay sürecek iş planı çerçevesinde kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmalarını gerçekleştirmesi beklenmektedir. TÜBİTAK bu aşamada her bir şirkete sağlayacağı iş rehberi desteği ile girişimciye finansal, idari ve teknik konularda da destek olmaya devam edecek.

FIRAT TTO, TTH TÜRKİYE PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI…

Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Projesi TTH Türkiye projesi kapsamında Fırat TTO, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin Teknoloji Transfer Ofisleri olan ODTÜ TTO, Hacettepe TTM, EBİLTEM, Bilkent, Koç Üniversitesi, ARİNKOM, Gaziantep TARGET, Selçuk, Erciyes TTO gibi teknoloji ve yenilikçilik alanında öncelikli olanlar arasında yerini almayı başardı. İlk grupta Fırat TTO ile birlikte desteklenmeye hak kazanan ilk 10 TTO için proje süresince devam edecek stratejik planlama ve rehberlik hizmetleri gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda ihtiyaç analizi; özelleştirilmiş stratejik rehberlik; stratejik planların kısa vadeli faaliyetlerinin uygulanması aşamasında mentorlük hizmeti; teknoloji değerlendirmesi, ticarileştirme ve küresel ağ yapılarda yer almaya ilişkin pratik becerilerin inşa edilmesi ve portföy oluşturulması konusunda danışmanlık sağlanması faaliyetlerinde yer alacaktır.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, IPA kapsamında alınan destekle Fırat Üniversite’sinin Teknolojik ve yenilikçilik altyapı olanakları ve kapasitesinin artırılması adına TTH Türkiye projesinin önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Demirdağ, üniversite ve araştırma merkezlerindeki bilimsel Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesini kolaylaştıracak finansal bir kaynağın üniversitemiz ve Fırat TTO tarafından en verimli şekilde kullanılacağını ifade etti.

TTH-Türkiye Projesi’nden yararlanacak kuruluşlara 52.5 milyon Avro’luk kaynak dağıtılacak.

TTH Türkiye Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance (“IPA”)) üçüncü bileşeni olan Bölgesel Kalkınma bileşeni fonlarından finanse edilmekte ve Avrupa Yatırım Fonu (AYF) tarafından yönetilmektedir.

Avrupa Birliği-Türkiye finansmanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında TTH-Türkiye, yeni teknoloji projeleri ve yenilikçi fikirleri geliştirenlere ticari pazarlara açılma fırsatı sunacak.

TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesinde yer alacak TTO’lar belirlenirken; Odak ve vizyon, Yapılanma, Yönetim ve İnsan Kaynakları, Mali Durum, Araştırma Yatırımları ve Potansiyeli, Teknoloji & FM Portföyü, FM Yönetim Faaliyetleri, Ticarileşme ve Yatırım Potansiyeli Belirleme Faaliyetleri, Start Up Etkinlikleri, TTO’ların İhtiyaçları ve Beklentileri, TTH Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesine Katılım İstekliliği gibi kriterler baz alındı. Fırat Teknokent ve Fırat TTO doğru, planlı, istikrarlı yönetim anlayışı ve insan kaynakları gibi birçok unsuru barındırmasından dolayı TTH Türkiye projesinde desteklenmeye değer görüldü.

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında TTH-Türkiye yeni teknoloji projeleri ve yenilikçi fikirleri geliştirenlere ticari pazarlara açılma fırsatı sunacak. Proje ile fikri mülkiyet temelli projelere, start-up’lara, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketlere (spin-off) ve KOBİ’lere öz sermaye ortaklığı karşılığında fikri mülkiyet varlıklarına yatırım amaçlanmaktadır.

Kapasite geliştirmek üzere belirlenen Teknoloji Transfer Ofisleri dışında tüm TTO’ların yararlanabileceği ilki Haziran 2016’da olmak üzere iki konferans düzenlenecektir.

Belirlenen TTO’lar, Eylül 2016’da 7-8 hafta süreli Venture Pipeline Development Program – VPDP olarak adlandırılan iş geliştirmeye yönelik uygulamalı yoğun bir eğitim programı düzenlenecektir. TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesinin önemli bileşenlerinden birisi de seçilen ilk 10 TTO’nun Amerika ve Fransa’daki TTO’lar ile eşleştirilerek çeşitli işbirliği programları ile yurtdışı deneyimleri kazanabilecekler.

“TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri” bileşeni ise “TTH-Türkiye Projesi”nin ana hedefini desteklemek üzere 2015 yılının Aralık ayında başlamıştır. Bu kapsamda 2 yıl boyunca sürecek faaliyetler Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) koordinasyonunda, Bpifrance Financement (FR) ve VentureWell (ABD) kurumlarının yer aldığı konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.

Proje kapsamında oluşturulacak web tabanlı platform ile tüm TTO’ların yararlanabileceği rehber niteliğinde dokümanlar sunulması hedeflenmektedir. Desteklenmeye hak kazanan TTO’lar ile süreç ve projede yer alınmasına ilişkin taahhütname imzalanacak.

TGBD, PROF.DR ERHAN AKIN İle Yola Devam dedi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Fırat Teknokent Genel Müdürümüz Prof.Dr. Erhan AKIN yeniden Başkanlığa seçildi.

Türkiye’de tüm Teknokentleri çatısı altında toplamayı başaran TGBD, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla işbirliği kurmaktadır. TGB işletimi ve yönetimi konusunda standartları belirleyerek, TGB performanslarını arttırarak etkideğerlendirme konusunda kriterler geliştirmektedir. Ülkemizde Ar-Ge yatırımı ve teknoloji politikalarının belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesinde görüş ve öneri paylaşarak da önemli katkılar sunan TGBD, Kamu-Sanayi-Üniversite arasında işbirliğini güçlendirmeye ve toplumun teknoloji ve Ar-Ge konusundaki bilgi ve duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmalarına da aralıksız devam etmektedir.

Yeni yönetim de belirlendi

Derneğin yeni yönetiminin de seçildiği Genel Kurul toplantısında Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın Başkan, Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Saymanlığa OSTİM Teknopark Genel Müdürü Derya Çağlar getirilirken, Sekreterliğe DEPARK Teknopark Genel Müdürü Necip Özbey seçildi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Tabak, Teknopark İstanbul Genel Müdürü M. Bilal Macit ve Konya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Soylu üye olarak TGBD’nin yeni yönetimine getirildiler.Dernek üyelerinin faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantı basın lansmanı ile sona erdi.

FIRAT TEKNOKENT İLE FİKİRLERİNİZ GÜVENCE ALTINDA…

Fırat Teknokent TGB A.Ş evsahipliğinde Fırat Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle Fikri Sınai Mülkiyet Hakları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Patent Bilgilendirme Toplantısı’nda Patent Vekili Ahmet Akkaş, FSMH hakkında katılımcılara patent, buluş, buluşçu gibi kavramlar konusunda bilgilendirme yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof.Dr. Erhan Akın, Akademik Teşvik sistemi, artan başarı hikâyeleri ve yasal düzenlemeler aracılığıyla patent konusunun giderek ülke gündeminde daha fazla yer aldığını ve yaygınlaştığını ifade etti. Akın, Teknokentin girişimci ve akademisyenlerin sahip olduğu iş fikirlerinin TTO uzmanlarınca titiz bir çalışma sonucu güvence altına alındığını kaydetti.

Patent konusunun dünyada ilgi odağı olduğunu hatırlatan Patent Vekili Akkaş ise“Türkiye’de her geçen gün iş fikirleri patentleşmeye doğru yol almaktadır. Patent değeri taşıyan iş fikirlerinin de ticarileşme potansiyeli Bu gelişmeler küresel ekonomide aktif rol alabilmemizin önünü açmaktadır ”dedi. Patentle korunan buluşların sanıldığı gibi insan aklına gelmeyecek uçuk fikirler olmadığını belirten Akkaş, günlük hayatımızda karşılaştığımız sorunlara çözüm getiren ve oldukça basit ve kullanışlı yöntem ve aparatlar olduğunu ifade etti. Akademisyenlerin yapmış olduğu bilimsel faaliyetlerin sayısı ve niteliğine göre yaklaşık 200-750 TL arasında ek gelir elde edebileceğini söyleyen Akkaş, yönetmelik gereğince yeni Araştırma görevlileri ve Yardımcı Doçentlere bilimsel çalışma yapma teşviki amacıyla daha yüksek ücret çarpanlarının verilebileceğini kaydetti.

Fırat Teknokent Prof.Dr. Nuri Orhan Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Özer, Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Zeki Kılışcı, Fırat Kalkınma Ajansı uzmanları Vahap Yoğunlu ve Mustafa Selim Özatay, genç girişimciler ve akademisyenler ile Fırat TTO uzmanları katıldı.

“Fikirlerin katma değeri, korunan fikirler” adlı sunumunun ardından Ahmet Akkaş katılımcıların sorularını yanıtlayarak, buluş niteliği taşıyan fikirlerin patent sürecine dâhil edilmesi ile ilgili bilgiler verdi.

Fırat Teknokentte Gündem: Coğrafi İşaretler

Fırat Teknokent TGB A.Ş Genel Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın, Firdevs Patent Vekili Ahmet Akkaş, Fırat Kalkınma Ajansı temsilcileri Vahap Yoğunlu ve Mustafa Selim Özatay, ile Fırat TTO FSMH Birim Sorumlusu Sema Akın “Coğrafi İşaretler”in önemi konuşmak amacıyla Teknokentte bir araya geldi.

Toplantı esnasında, Harput Kültürü’nün ve Elazığ il genelinde belirlenen 6 (altı) ürünün coğrafi işaret olarak tescillenmesi ve bu işlemlerin nasıl yürütüleceğine dair konular konuşuldu.

Türk Patent Enstitüsü’nün tanımına göre; Coğrafi İşaretler “Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler olarak tanımlanmaktadır. TPE’nin güncel sitesinde şuan da 187 Tescilli Coğrafi İşaret bulunmaktadır. Başvuru aşamasında ise 230 ürün tescillenmeyi bekliyor.

1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2016 Yılı 1. Dönem 1. Aşama Sonuçları Açıklandı

1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında Fırat Üniversitesi tarafından yapılan başvurularda toplam 8 (Sekiz) proje 2.Aşamaya hak kazanmıştır.

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulları (ÇPDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve ikinci aşama başvurusu yapmaya hak kazanan projelerin yöneticileri/yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir:

116E515 GALİP AYDIN FIRAT ÜNİVERSİTESİ EEEAG
116M877 ERKAN DUMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ MAG
116M603 HAKAN FEHMİ ÖZTOP FIRAT ÜNİVERSİTESİ MAG
116Z619 GÖKÇE KAYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ KBAG
116Z628 VENHAR ÇELİK FIRAT ÜNİVERSİTESİ KBAG
116E403 İHSAN SERHATLIOĞLU FIRAT ÜNİVERSİTESİ EEEAG
116S799 İBRAHİM TÜRKOĞLU FIRAT ÜNİVERSİTESİ SBAG
116K576 YELDA SEVİM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOBAG
2.Aşamaya Hak Kazanan Değerli Akademisyenlerimizi Fırat Teknokent TGB A.Ş & Fırat Teknoloji Transfer Ofisi olarak kutlarız…