Atığı Katma Değere Dönüştüren Patent!

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet ERDEM Savunma Sanayi ve Tıp alanları başta olmak üzere geliştirdiği “Kurşun İçerikli Metalürjik Atıktan Radyasyon Zırhlama Malzemesi ve Üretim Yöntemi” ile patent aldı.

Ürün, radyasyonun var olduğu ve zırhlamanın zorunlu olan radyasyona maruz kalması muhtemel tıbbi tedavi amaçlı ve röntgen, tomografi gibi görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı hastanelerin nükleer tıp ünitelerinin, radyoterapi ünitelerinin ve laboratuvarlarının, radyoaktif ışınlarla çalışan analitik cihazların kullanıldığı endüstriyel tesis ve eğitim/öğretim amaçlı okul laboratuvarlarının, nükleer sızıntıya/saldırıya maruz kalınabilecek askeri ve sivil sığınakların zırhlanmasında kullanılabilecek hali hazırda kullanılan malzemelere oranla kolaylıkla üretilebilen, daha düşük maliyetli, daha hafif, mukavemetli ve kolaylıkla uygulanabilen radyasyon zırhlayıcıdır.