2018>>2023 Hedefe Doğru Planlama Çalıştayı

    Fırat  Teknoloji Transfer Ofisi (Fırat TTO) ekibi, paydaşlarıyla 2023 yılı hedeflerini konuşmak ve önceliklendirmek üzere Akgün Otel’de “2018>>2023 Hedefe Doğru Planlama Çalıştayı”nda buluştu.Moderatörlüğünü Teknoloji Politikaları ve Yönetimi Uzmanı Mahmut KİPER’in yaptığı çalıştaya Fırat Teknokent paydaşlarından Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Elazığ Ticaret Odası, Elazığ Belediyesi, kamu kurumu yetkilileri ve STK temsilcileri katıldı.

   Çalıştayın açılışında konuşma yapan Prof. Dr. Erhan AKIN, Fırat TTO’nun vizyonunu 2023’e yönelik güncellediğini ve Fırat Üniversitesi’nin marka değerini yükseltmiş Fırat TTO desteğiyle bölgesel inovasyon ekosisteminin itici gücü olmasını desteği sağlayacağını belirtti. Ayrıca Elazığ’da önemli bir girişimci sayısı ve başarısı yakaladığını ancak bunun yerel ekosistemde henüz farkedilmediğini ve gerekli desteği bulmadığını söyledi.

   Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise Kasım 2012 tarihinde faaliyetine başlayan Fırat Teknoloji Transfer Ofisinin geçen sürede Teknoloji Transferi ve bilginin ticarileşmesi süreçlerinde bölgemiz ve Fırat Üniversitesi’ne önemli katkılar sağladığını söyledi.

   Gün boyunca süren çalıştayın öğleden sonraki kısmında Mahmut Kiper ‘Dünyada ve Türkiye’de Üniversite Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda Teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofisleri’ konusunda bir konferans verdi.