ASELSAN İLE FIRAT ÜNİVERSİTESİ VE FIRAT TEKNOKENT İŞBİRLİĞİ TOPLANTILARI YAPILDI !

3-4 Ağustos 2016 tarihlerinde Fırat Teknokent ve ASELSAN ortaklığı ile gerçekleştirilen İşbirliği Toplantıları, Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan AKIN, KÜSİ İl Temsilcisi Ahmet ÖZER, ASELSAN Mühendisleri, Fırat TTO Uzmanları, Fırat Üniversitesi akademisyenleri ve Fırat Teknokent firmalarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Fırat Teknokent Nuri Orhan Konferans Salonu ve Fırat Üniversitesi Mavi Salon’da gerçekleştirilen İşbirliği Toplantıları, ASELSAN Savunma Sanayi Teknolojileri Mühendisi Dr. Evrim Onur ARI tarafından, ASELSAN’ın kurumsal yapısı, insan kaynakları, satış kapasitesi, mevcut yerleşkeleri ve faaliyet alanlarının tanıtımı ile başladı.

Daha sonra ASELSAN yetkileri tarafından, Fırat Üniversitesi akademisyenleri ve Fırat Teknokent firmalarına söz hakkı tanınarak, ASELSAN’ın mevcut teknolojisine katma değer yaratabilecek firma ve akademisyenlerin proje fikirlerine yönelik ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

İşbirliği toplantılarıyla ASELSAN’ın faaliyet alanlarına yönelik olarak yürütülen Ar-Ge konularında bilgi verildi. Toplantıda hazır bulunan akademisyen ve firmaların çalışma alanları ve yetenekleri hususunda görüşmeler gerçekleştirilerek çeşitli çözüm önerileri oluşturabilecek potansiyel proje ve çalışmalar sunuldu. Bu sayede kurum ihtiyaçları ile akademisyen ve firmaların Ar-Ge çalışmaları göz önünde bulundurularak Üniversite-Sanayi İşbirliğinin sağlanmasında önemli adımlar atıldı. İşbirliği toplantısıyla, Türkiye’nin mevcut Ar-Ge altyapısının geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenen savunma sanayinin önemli kuruluşlarından ASELSAN ile oluşturulması planlanan akademisyen ve firma eşleştirmeleriyle Fırat Teknokent önemli bir ara yüz görevini de yerine getirmiş oldu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.