TÜBİTAK BiGG Programı 2015 Çağrısı 2. Aşama Değerlendirmeleri Sonuçlandı

TÜBİTAK BiGG Programı 2015 Çağrısı 2. Aşama Değerlendirmeleri Sonuçlandı
BiGG- 1512 kodlu Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2015 yılı çağrısının ikinci aşama panel sonuçlarına göre desteklenmeye hak kazananlar belli oldu. Değerlendirilen 545 iş planından 220’si şirket kurarak 150.000 TL’ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği almaya hak kazandı.

Kazanan iş planlarının teknoloji alan dağılımına bakıldığında; %32’sinin bilişim, %14’ünün biyoteknoloji, tarım, çevre ve gıda, %22’sinin elektrik-elektronik, %11’inin makine-imalat, %7’sinin malzeme, metalürji ve kimya, % 14’ünün ulaştırma, savunma, enerji ve tekstil alanlarından olduğu görüldü.

Kazanan iş planlarının yoğunlukta olduğu şehirler sırasıyla; Ankara (68), İstanbul (62) ve İzmir (32)’dir.

Kazanan girişimcilerin,

% 32’si lisans mezunu, % 13’ü yüksek lisans öğrencisi, % 20’si yüksek lisans öğrencisi, %10’u doktora öğrencisi ve %25’i doktora dereceli,
%4’ü 20-24, %31’i 25-29, %25’i 30-34, %24’ü 35-39, %9’u 40-44, %3’ü 45-49 yaş aralıklarında, %4’ü ise 50 yaş ve üstünde,
% 83’ü erkek ve % 17’si kadındır.

BiGG- Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2015 yılı 2. Aşama panellerine girişimcilerin katılarak iş planlarını anlatmalarına ve panelistlerin sorularını yanıtlamalarına olanak sağlandı. 2. Aşama başvurusu yapan girişimcilerin % 94’ü bu fırsatı kullanarak projelerini ilgili panellerde sundular.

BiGG- 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı, 2. Aşamasında desteklenmesi uygun bulunan iş planları listesine ulaşmak için tıklayınız.

Kurulacak sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2016 tarihinde iş planı faaliyetlerine başlaması ve en fazla 18 ay sürecek iş planı çerçevesinde kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmalarını gerçekleştirmesi beklenmektedir. TÜBİTAK bu aşamada her bir şirkete sağlayacağı iş rehberi desteği ile girişimciye finansal, idari ve teknik konularda da destek olmaya devam edecek.

FIRAT TTO, TTH TÜRKİYE PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI…

Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Projesi TTH Türkiye projesi kapsamında Fırat TTO, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin Teknoloji Transfer Ofisleri olan ODTÜ TTO, Hacettepe TTM, EBİLTEM, Bilkent, Koç Üniversitesi, ARİNKOM, Gaziantep TARGET, Selçuk, Erciyes TTO gibi teknoloji ve yenilikçilik alanında öncelikli olanlar arasında yerini almayı başardı. İlk grupta Fırat TTO ile birlikte desteklenmeye hak kazanan ilk 10 TTO için proje süresince devam edecek stratejik planlama ve rehberlik hizmetleri gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda ihtiyaç analizi; özelleştirilmiş stratejik rehberlik; stratejik planların kısa vadeli faaliyetlerinin uygulanması aşamasında mentorlük hizmeti; teknoloji değerlendirmesi, ticarileştirme ve küresel ağ yapılarda yer almaya ilişkin pratik becerilerin inşa edilmesi ve portföy oluşturulması konusunda danışmanlık sağlanması faaliyetlerinde yer alacaktır.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, IPA kapsamında alınan destekle Fırat Üniversite’sinin Teknolojik ve yenilikçilik altyapı olanakları ve kapasitesinin artırılması adına TTH Türkiye projesinin önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Demirdağ, üniversite ve araştırma merkezlerindeki bilimsel Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesini kolaylaştıracak finansal bir kaynağın üniversitemiz ve Fırat TTO tarafından en verimli şekilde kullanılacağını ifade etti.

TTH-Türkiye Projesi’nden yararlanacak kuruluşlara 52.5 milyon Avro’luk kaynak dağıtılacak.

TTH Türkiye Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance (“IPA”)) üçüncü bileşeni olan Bölgesel Kalkınma bileşeni fonlarından finanse edilmekte ve Avrupa Yatırım Fonu (AYF) tarafından yönetilmektedir.

Avrupa Birliği-Türkiye finansmanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında TTH-Türkiye, yeni teknoloji projeleri ve yenilikçi fikirleri geliştirenlere ticari pazarlara açılma fırsatı sunacak.

TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesinde yer alacak TTO’lar belirlenirken; Odak ve vizyon, Yapılanma, Yönetim ve İnsan Kaynakları, Mali Durum, Araştırma Yatırımları ve Potansiyeli, Teknoloji & FM Portföyü, FM Yönetim Faaliyetleri, Ticarileşme ve Yatırım Potansiyeli Belirleme Faaliyetleri, Start Up Etkinlikleri, TTO’ların İhtiyaçları ve Beklentileri, TTH Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesine Katılım İstekliliği gibi kriterler baz alındı. Fırat Teknokent ve Fırat TTO doğru, planlı, istikrarlı yönetim anlayışı ve insan kaynakları gibi birçok unsuru barındırmasından dolayı TTH Türkiye projesinde desteklenmeye değer görüldü.

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında TTH-Türkiye yeni teknoloji projeleri ve yenilikçi fikirleri geliştirenlere ticari pazarlara açılma fırsatı sunacak. Proje ile fikri mülkiyet temelli projelere, start-up’lara, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketlere (spin-off) ve KOBİ’lere öz sermaye ortaklığı karşılığında fikri mülkiyet varlıklarına yatırım amaçlanmaktadır.

Kapasite geliştirmek üzere belirlenen Teknoloji Transfer Ofisleri dışında tüm TTO’ların yararlanabileceği ilki Haziran 2016’da olmak üzere iki konferans düzenlenecektir.

Belirlenen TTO’lar, Eylül 2016’da 7-8 hafta süreli Venture Pipeline Development Program – VPDP olarak adlandırılan iş geliştirmeye yönelik uygulamalı yoğun bir eğitim programı düzenlenecektir. TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesinin önemli bileşenlerinden birisi de seçilen ilk 10 TTO’nun Amerika ve Fransa’daki TTO’lar ile eşleştirilerek çeşitli işbirliği programları ile yurtdışı deneyimleri kazanabilecekler.

“TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri” bileşeni ise “TTH-Türkiye Projesi”nin ana hedefini desteklemek üzere 2015 yılının Aralık ayında başlamıştır. Bu kapsamda 2 yıl boyunca sürecek faaliyetler Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) koordinasyonunda, Bpifrance Financement (FR) ve VentureWell (ABD) kurumlarının yer aldığı konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.

Proje kapsamında oluşturulacak web tabanlı platform ile tüm TTO’ların yararlanabileceği rehber niteliğinde dokümanlar sunulması hedeflenmektedir. Desteklenmeye hak kazanan TTO’lar ile süreç ve projede yer alınmasına ilişkin taahhütname imzalanacak.

TGBD, PROF.DR ERHAN AKIN İle Yola Devam dedi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Fırat Teknokent Genel Müdürümüz Prof.Dr. Erhan AKIN yeniden Başkanlığa seçildi.

Türkiye’de tüm Teknokentleri çatısı altında toplamayı başaran TGBD, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla işbirliği kurmaktadır. TGB işletimi ve yönetimi konusunda standartları belirleyerek, TGB performanslarını arttırarak etkideğerlendirme konusunda kriterler geliştirmektedir. Ülkemizde Ar-Ge yatırımı ve teknoloji politikalarının belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesinde görüş ve öneri paylaşarak da önemli katkılar sunan TGBD, Kamu-Sanayi-Üniversite arasında işbirliğini güçlendirmeye ve toplumun teknoloji ve Ar-Ge konusundaki bilgi ve duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmalarına da aralıksız devam etmektedir.

Yeni yönetim de belirlendi

Derneğin yeni yönetiminin de seçildiği Genel Kurul toplantısında Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın Başkan, Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Saymanlığa OSTİM Teknopark Genel Müdürü Derya Çağlar getirilirken, Sekreterliğe DEPARK Teknopark Genel Müdürü Necip Özbey seçildi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Tabak, Teknopark İstanbul Genel Müdürü M. Bilal Macit ve Konya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Soylu üye olarak TGBD’nin yeni yönetimine getirildiler.Dernek üyelerinin faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantı basın lansmanı ile sona erdi.

FIRAT TEKNOKENT İLE FİKİRLERİNİZ GÜVENCE ALTINDA…

Fırat Teknokent TGB A.Ş evsahipliğinde Fırat Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle Fikri Sınai Mülkiyet Hakları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Patent Bilgilendirme Toplantısı’nda Patent Vekili Ahmet Akkaş, FSMH hakkında katılımcılara patent, buluş, buluşçu gibi kavramlar konusunda bilgilendirme yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof.Dr. Erhan Akın, Akademik Teşvik sistemi, artan başarı hikâyeleri ve yasal düzenlemeler aracılığıyla patent konusunun giderek ülke gündeminde daha fazla yer aldığını ve yaygınlaştığını ifade etti. Akın, Teknokentin girişimci ve akademisyenlerin sahip olduğu iş fikirlerinin TTO uzmanlarınca titiz bir çalışma sonucu güvence altına alındığını kaydetti.

Patent konusunun dünyada ilgi odağı olduğunu hatırlatan Patent Vekili Akkaş ise“Türkiye’de her geçen gün iş fikirleri patentleşmeye doğru yol almaktadır. Patent değeri taşıyan iş fikirlerinin de ticarileşme potansiyeli Bu gelişmeler küresel ekonomide aktif rol alabilmemizin önünü açmaktadır ”dedi. Patentle korunan buluşların sanıldığı gibi insan aklına gelmeyecek uçuk fikirler olmadığını belirten Akkaş, günlük hayatımızda karşılaştığımız sorunlara çözüm getiren ve oldukça basit ve kullanışlı yöntem ve aparatlar olduğunu ifade etti. Akademisyenlerin yapmış olduğu bilimsel faaliyetlerin sayısı ve niteliğine göre yaklaşık 200-750 TL arasında ek gelir elde edebileceğini söyleyen Akkaş, yönetmelik gereğince yeni Araştırma görevlileri ve Yardımcı Doçentlere bilimsel çalışma yapma teşviki amacıyla daha yüksek ücret çarpanlarının verilebileceğini kaydetti.

Fırat Teknokent Prof.Dr. Nuri Orhan Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Özer, Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Zeki Kılışcı, Fırat Kalkınma Ajansı uzmanları Vahap Yoğunlu ve Mustafa Selim Özatay, genç girişimciler ve akademisyenler ile Fırat TTO uzmanları katıldı.

“Fikirlerin katma değeri, korunan fikirler” adlı sunumunun ardından Ahmet Akkaş katılımcıların sorularını yanıtlayarak, buluş niteliği taşıyan fikirlerin patent sürecine dâhil edilmesi ile ilgili bilgiler verdi.

Fırat Teknokentte Gündem: Coğrafi İşaretler

Fırat Teknokent TGB A.Ş Genel Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın, Firdevs Patent Vekili Ahmet Akkaş, Fırat Kalkınma Ajansı temsilcileri Vahap Yoğunlu ve Mustafa Selim Özatay, ile Fırat TTO FSMH Birim Sorumlusu Sema Akın “Coğrafi İşaretler”in önemi konuşmak amacıyla Teknokentte bir araya geldi.

Toplantı esnasında, Harput Kültürü’nün ve Elazığ il genelinde belirlenen 6 (altı) ürünün coğrafi işaret olarak tescillenmesi ve bu işlemlerin nasıl yürütüleceğine dair konular konuşuldu.

Türk Patent Enstitüsü’nün tanımına göre; Coğrafi İşaretler “Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler olarak tanımlanmaktadır. TPE’nin güncel sitesinde şuan da 187 Tescilli Coğrafi İşaret bulunmaktadır. Başvuru aşamasında ise 230 ürün tescillenmeyi bekliyor.

1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2016 Yılı 1. Dönem 1. Aşama Sonuçları Açıklandı

1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında Fırat Üniversitesi tarafından yapılan başvurularda toplam 8 (Sekiz) proje 2.Aşamaya hak kazanmıştır.

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulları (ÇPDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve ikinci aşama başvurusu yapmaya hak kazanan projelerin yöneticileri/yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir:

116E515 GALİP AYDIN FIRAT ÜNİVERSİTESİ EEEAG
116M877 ERKAN DUMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ MAG
116M603 HAKAN FEHMİ ÖZTOP FIRAT ÜNİVERSİTESİ MAG
116Z619 GÖKÇE KAYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ KBAG
116Z628 VENHAR ÇELİK FIRAT ÜNİVERSİTESİ KBAG
116E403 İHSAN SERHATLIOĞLU FIRAT ÜNİVERSİTESİ EEEAG
116S799 İBRAHİM TÜRKOĞLU FIRAT ÜNİVERSİTESİ SBAG
116K576 YELDA SEVİM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOBAG
2.Aşamaya Hak Kazanan Değerli Akademisyenlerimizi Fırat Teknokent TGB A.Ş & Fırat Teknoloji Transfer Ofisi olarak kutlarız…

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÖZER Teknokent’i Ziyaret etti

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet ÖZER, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin (KÜSİ) daha aktif ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr. Erhan AKIN’ı makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Prof.Dr. Özer, bilgi varlıklarının doğru yönetimi sonucunda ortaya çıkacak olan iş fikirlerinin KÜSİ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinin proje kültürüne, üniversite içerisinde en çok sahip profili taşıdığını kaydeden Özer, “idareci olarak bizlere düşen sorumluluk, bu potansiyeli kamu ve sanayide doğru bir şekilde gerçekleştirmektir” dedi.

Teknokent Genel Müdürü Akın ise, “Başta mühendislik fakültesi olmak üzere bütün fakültelerimizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak durumundayız. 1800 civarında öğretim üyemiz var, her biri bir değer, her lisan bir insandan yola çıkarsak proje kültürünün yaygınlaşmasında her zihin bir projedir. Üniversitemiz ile Teknokenti birbirinden ayrı düşünme gibi bir şansımız yok, bunun yerine sağlam işbirliklerine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Girişimci Gençlere, TÜSİAD’ın Devleri Rehberlik Edecek…

TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var yarışmasında ön elemeyi geçerek online eğitime katılmaya hak kazanan 33 iş fikrinden 4 başarılı proje ile yer alan Fırat Üniversitesi, İstanbul’da düzenlenen ve üç gün boyunca devam eden Eğitim Kampı sonrası “Sanalist ekibi-Anti Fobist Projesi” ve “Çılgın Bilimadamları Ekibi- Yenilenebilir Batarya Projesi” ile sunum yaparak TÜSİAD rehberleri ile iş fikirlerini geliştirme ve iş planları hazırlama imkanını elde ettiler.

Eğitim kampı sonunda Fırat Üniversitesi’nden seçilen 2 ekip TÜSİAD rehberleri ile eşleştiler. 6 hafta boyunca “Çılgın Bilimadamları” ekibi Nurettin Çek ile Yusuf Çelik “Yenilebilir Batarya Projesi” ile ilgili çalışmalarını Koç Holding Yönetim A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Ali Koç ile birlikte yürütecekler. Bir diğer başarılı iş fikri olan Anti Fobist Proje ekibi Talha Kırgel ile Kübra Arslanoğlu’na ise Ertunç Özcan İthalat & Mümessillik Yönetim Kurulu Başkanı Onur Özcan rehberlik edecek.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması’na katılan tüm gençler, TÜSİAD’ın bilgi, tecrübe ve deneyimi eşliğinde ilerleyecekleri yepyeni bir yolun yanı sıra, pek çok fırsatla da tanışacak. Ayrıca yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncüsü para ödülü de kazanacak.

Fırat Teknokent Ailesi olarak başarılı olan Fırat Üniversitesi genç girişimcilerimizi tebrik ederiz.

Kazanan Ekiplerimiz

Sanalist Ekibi – Anti Fobist Projesi

Talha Kırgel

Kübra Arslanoğlu

TÜSİAD Rehberi: Onur ÖZCAN – Ertunç Özcan İthalat & Mümessillik Yönetim Kurulu Başkanı

Çılgın Bilimadamları Ekibi – Yenilenebilir Batarya Projesi

Nurettin Çek

Yusuf Çelik

TÜSİAD Rehberi: Ali KOÇ – Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesinden Başarılı Proje…

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Gökbulut yürütücülüğünde, “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYE II)” hibe çağrısı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığına sunulan, “Endüstriyel Tasarımda Modern Kontrol Teknikleri” isimli proje 313.000 Euro ile desteklenmiştir.

YENİ AR-GE PAKETİ KOMİSYONDAN GEÇTİ…

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunu, “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı” kabul etti.

Araştırma ve geliştirmenin yanı sıra tasarımı da teşvik kapsamına alan düzenleme, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı. Komisyon; geçen hafta görüşmeye başladığı ve geneli üzerindeki görüşmeleri tamamlanan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı bazı değişikliklerle kabul etti.”

Tasarıyla; Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamına, tasarım merkezlerinde, tasarım personeli de dahil ediliyor. Çalışan personelin niteliğini artırmak amacıyla doktora, yüksek lisans ve lisans mezunları için farklı oranlarda gelir vergisi istisnası getiriliyor. Bunun yanında temel bilimler alanları mezunlarının istihdamı da teşvik ediliyor.

Yükseköğretim öğrencilerine verilen burs, kredi ve her türlü nakdi yardımlara ilişkin ödemeler, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılacak. Yükseköğretim Kanunu’nda, “doktora sonrası araştırma” tanımı yapılıyor. Doktora sonrası araştırma, “Doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki 7 yıl içerisinde bir yükseköğretim kurumunda azami 3 yıl süreyle gerçekleştirilen araştırma yoluyla deneyim kazanımı” olarak tanımlanıyor.

Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel yarışmalarda ilk üçe giren öğrencilere ilgili dallardaki lisans programlarına yerleştirilmelerinde ek puan uygulanarak bilim alanında başarılı öğrenciler teşvik ediliyor.

Araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler, döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanacak. Bu gelirlerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanına ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenecek. Kalan tutar, yasada belirtilen işler için kullanılacak. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilecek.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamına alınan ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilerin Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamındaki teslim ve hizmetleri KDV’den istisna tutuluyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik faaliyetlerine ilişkin her türlü süreçte görev yapmak üzere görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlilerine ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişiler için yapılacak harcamalar Başkanlık bütçesinden gerçekleştirecek.

Görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlisi olmayan, alanında uzman diğer kişilere harcırah giderleri içinde olmak kaydıyla yasada öngörülen tutarın 5 katını aşmamak üzere ve kısıtlamalara tabi olmaksızın her yıl Başkanlıkça belirlenecek tutar üzerinden doğrudan görevlendirilen kişiye ödeme yapılacak. Görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hakları ödenmeye devam edilecek. Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler, döner sermaye kesintisinden etkilenmeyecek.

Bölge ile ilgili başvurular, Kurucu Heyet ya da yönetici şirket tarafından yapılacak. Başvuruları değerlendirmek üzere Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünün başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir özel kuruluştan birer temsilcinin katılımıyla “Değerlendirme Kurulu” oluşturulacak.

Bölge alanının Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alması durumunda, uygulama projelerinin onaylanması ile ruhsat ve izinlerin verilmesi işlemleri, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na göre yapılacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gerekli görmesi halinde Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki kira üst limitlerini belirlemeye yetkili olacak.

Tasarıyla, teknoloji geliştirme bölgelerinde Ar-Ge ve tasarım niteliği yüksek projelerin yer alması hedefleniyor. Belirli süreler içerisinde yönetici şirket, kuruluşunu tamamlamayan veya faaliyete geçmeyen teknoloji geliştirme bölgeleri veya bölge alanlarının statüsünün ortadan kaldırılmasıyla kamu kaynaklarının atıl kalmasının önüne geçerek kaynakların etkin ve verimli kullanılması amaçlanıyor. Teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirket ve firmalarından verilen elektronik ortamda anlık olarak alınması sağlanmak suretiyle üç ayda bir yazılı olarak alınması uygulamasından vazgeçilerek bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi öngörülüyor.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde, yabancı uyruklu Ar-Ge personelinin yanı sıra tasarım personeli de yer alacak.

Tasarıyla, tasarım faaliyetinin destek kapsamına alınması amacıyla, “tasarım” ibaresi, ilgili kanuna ekleniyor. Yönetici şirket, bölge için gerekli her türlü hizmetlerin yürütülmesindeki mali yüklerin azaltılması amacıyla, damga vergisi ve harçlara ilave olarak, emlak vergisinden de muaf tutulacak.

Yeni oluşturulan ihtisas teknoloji geliştirme bölgeleri de teknoloji geliştirme bölgeleri gibi destek, teşvik, muafiyet ve istisnalardan yararlanabilecek. Ar-Ge projelerinin daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle tamamlanarak ticarileşmeye hazır hale gelmesi için, proje kapsamında yurt dışından yapılacak alımlar, gümrük vergisi, her türlü fon, damga vergisi ve harçtan müstesna tutulacak.

Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinde olduğu gibi, ülke açısından stratejik önemi haiz olan tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulacak. İhtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan tasarım personelinin görevleri ile ilgili ücretleri de 31 Aralık 2023’e kadar her türlü vergiden istisna tutulacak. Ar-Ge, yazılım ve tasarım personelinin hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile ulusal bayramlar ve genel tatil günlerine isabet eden ücretleri istisna kapsamına alınarak, bu personelin daha esnek çalışmasına olanak sağlanacak.

Yüksek lisans ve doktorada geçirilen süreler

Ar-Ge, tasarım ve yazılım personelinin yüksek lisans ve doktorada geçirdiği sürelerin gelir vergisi stopajı kapsamında değerlendirilmesine yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilecek. TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesinde çalışan tasarımcı personelinin ücretleri de gelir vergisi istisnası kapsamına alınacak.

Tasarıyla, yatırımcılara teknoloji geliştirme bölgeleri firmalarına doğrudan girişim sermayesi sağlamaları durumunda, mevcut uygulamadaki vergi indirimi desteğinden yararlanma imkanı getiriliyor. 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde 10’unu ve öz sermayenin yüzde 20’sini aşmamak üzere, ticari ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacak. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500 bin TL’yi aşamayacak. Bu oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Projelerin finansmanında kullanılmak üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, gecikme faiziyle tahsil edilecek.

“Off-set” ibaresi kaldırılıyor “

Sanayi katılımı ibaresi, “off-set” ibaresini de kapsadığından, bu ibare yürürlükten kaldırılıyor. Teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen ürünlere ve işletmelerin öz kaynakları kullanılarak başarıyla tamamlanan projeler sonucu ortaya çıkan ürünlere de teknolojik ürün deneyim belgesi verilecek.

Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmek, teknoloji transferini sağlamak, işletmelerin teknoloji seviyesini yükselterek katma değeri yüksek ürünler üretilmesini sağlamak için eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi önemli olan yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilecek.

Türkiye’nin Ar-Ge, yenilik ve tasarım alanındaki gelişimini hızlandıracak ve teknolojik ilerlemesine katkı sağlayacak nitelikteki yabancılara verilen çalışma izinleri, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında öngörülen sürelere tabi olmaksızın düzenlenecek. Bu yabancıların çalışma izni başvuruları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olumlu görüşü üzerine karara bağlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler de sigortalı sayılacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na göre, tasarım projelerine ilişkin harcamalar ile tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhasıran tasarım harcamaları, indirime konu edilebilecek. Bakanlar Kurulunca belirlenecek kriterleri haiz Ar-Ge ve tasarım merkezlerine ilave destek sağlanacak.

Tasarım personelinin görevleri ile ilgili ücretleri de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınıyor. Ar-Ge ve tasarım personelinin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile ulusal bayramlar ve genel tatil günlerine isabet eden ücretleri istisna kapsamına alınarak, personelin daha esnek çalışmasına imkan temin ediliyor.

Ar-Ge ve tasarım personelinin merkezde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretleri ile yüksek lisans ve doktorada geçirilen sürelerin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesine yönelik Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor. Tasarım personelinin görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının bütçeden karşılanmasına imkan sağlanıyor.

Tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna tutulacak.

Teknogirişim sermayesi desteğinin girişimcilerin ihtiyaçlarına göre daha etkin bir şekilde verilebilmesine yönelik olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yetki veriliyor.

Teknoloji alanında orijinal bir fikri olan ancak bunu hayata geçirecek yeteri kadar finansmana sahip olmayan girişimcilerin finansmana erişimi kolaylaştırılıyor. Bu kapsamda, girişimcilere tahsis edilen desteklerin belirli bir bölümü gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek. Rekabet öncesi işbirliklerine proje bedelinin yüzde 50’sine kadar olan kısmı geri ödemesiz desteklenebilecek.

Tasarım faaliyetlerinde bulunanların aldıkları destekler, özel fon hesabı uygulamasından yararlanabilecek. Ar-Ge projesi kapsamında yurt dışından yapılacak alımlar, gümrük vergisi, her türlü fon, damga vergisi ve harçtan müstesna tutulacak.

Ar-Ge ve tasarım imkan ve kapasiteleri kısıtlı olan özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve tasarım harcamalarının belirli bir kısmını beyanname üzerinden indirim konusu yapabilecek.

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Bu kapsamda her bir Ar-Ge merkezine sağlanacak destek, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde 10’unu geçemeyecek.

Öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Tasarım Danışma Konseyinin görüşleri doğrultusunda belirlenen kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil giderleri, Bakanlık bütçesine konulacak ödenek imkanları çerçevesinde geri ödemesiz olarak desteklenebilecek.

Bakanlar Kuruluna yetki

Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren teşviklerinden yararlanacak tasarım destek personeli sayısına sınırlama getiriyor. Buna göre teşviklerden yararlanacak tasarım destek personeli, toplam Ar-Ge personelinin yüzde 10’undan fazla olamayacak.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’daki indirim, destek ve teşviklerden faydalananlar, Gelir Vergisi Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer alan aynı mahiyetteki desteklerden ayrıca yararlanamayacak.

Bakanlar Kurulunun, Ar-Ge merkezindeki 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısını düşürme yetkisi 30’dan 15’e çekiliyor. Bakanlar Kurulu, bu sayıyı kanuni seviyesine kadar artırmaya veya belirlenen sınırlar dahilinde sektörler itibarıyla farklılaştırmaya; 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli sayısını yarısına kadar indirmeye, kanuni seviyesine kadar artırmaya veya belirlenen sınırlar dahilinde sektörler itibarıyla farklılaştırmaya da yetkili olacak. Böylece stratejik öneme sahip sektörlere ilişkin Ar-Ge ve tasarım merkezi açılmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve denetim faaliyetleri Bakanlık tarafından yapılacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bilişim sektörünün rekabet gücünü artırmak için gerekli çalışmaları yapmak, kamu bilişim projelerini tedarik edecek firmaları; taşımaları gereken yeterlik veya standartlar doğrultusunda yetkilendirmek, teknik içerikli kriterler uyarınca yetkilendirmeyi iptal etmek veya geçici olarak durdurmak, kamu bilişim projelerine ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde kamu kurumlarının ve yüklenicilerin başta kalite ve güvenlik yeterlik veya standartlar olmak üzere uyacakları usul ve esasları belirlemekle görevli olacak.

Tasarım faaliyetlerinin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleri gibi desteklenebilmesi ve bu konuda politika geliştirilebilmesi için Bakanlık görevli olacak. Bakanlık yürüttüğü proje ve destek programlarını bağlı ve ilgili kuruluşları aracılığıyla yürütebilecek.

Ar-Ge ve yenilikçilik destek programlarının değerlendirme, denetim, izleme ve yürütme süreçleriyle Bakanlık faaliyetleriyle ilgili komite veya komisyon çalışma grubu gibi oluşumlarda yer alan öğretim elemanları ve diğer kişilere ödenecek ücretler 5 katına kadar artırılabilecek.

Düzenleme, yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girecek.

“Nitelikli insanlar dünyada kapışılıyor”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, büyük şehirlerdeki teknoloji geliştirme bölgelerinde kiraların çok yükseldiğine yönelik şikayetlerin geldiğini belirterek, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım yapılmasını istedikleri bu bölgelerin gayrimenkul mantığıyla değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Işık, gerektiğinde buraya müdahale yetkisinin Bakanlıkta olmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Kiraların üst limitini gerektiğinde Bakanlık devreye girerek belirlesin ki herkes kafasına göre artırmasın ve bölge amacına uygun çalışsın” dedi.

Ar-Ge’de en önemli unsurun yetişmiş nitelikli eleman olduğuna işaret eden Işık, “Nitelikli insanlar dünyada kapışılıyor. Böyle bir insansanız, yabancı ülkelerden özel davet alıyorsunuz. Amerika’yı Amerika yapan bu alandaki başarısıdır. Türkiye bir sıçrama yapacaksa, çok iyi yetişmiş beyinleri ülkeye kazandırmalı. Hükümet olarak izlediğimiz politika; bir yandan kendi insanımızın niteliğini artırmak ama diğer yandan da dünyanın en iyi beyinlerini ülkemize kazandırmak. Dünyada açık inovasyon tanımı artık sıradanlaştı. Ar-Ge alanında nitelikli insanlara sınırlama getirmek, bu alanda iddialı bir ülke için düşünülemez. Dünyadaki nitelikli insanları ülkeye çekmek için mevzuatımızı kolaylaştırma durumundayız. Türkiye, bu alana yatırım yapmak durumunda. Bırakın engelleyici olmak, daha özendirici destekler sağlamalıyız” diye konuştu.

Türkiye’de çalışmak isteyen nitelikli araştırmacıların olduğuna işaret eden Işık, her isteyen insanın Türkiye’ye gelmesi yerine nitelikli araştırmacı ve bilim adamlarının çalışma izin süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak istediklerini, uzun yıllar beyin göçü veren Türkiye’de durumun artık tersine döndüğünü vurguladı.

Kaynak: http://www.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=18836&lng=tr