PATENT SÜREÇLERİ VE TARAMA EĞİTİMİ

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi ( ETTO) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Uzmanı Sn. Serhat Dalkılıç tarafından Fırat Üniversitesi akademisyenleri ve Elazığ sanayicilerinin bulunduğu bir kitleye Fırat Teknokent’te Patent Süreçleri ve Tarama Eğitimi verildi. Ulusal ekosisteme katkıda bulunmak  ve ürün ile ilgili haklarımızı koruyup ticarileştirebilmemiz amacı güden eğitimde patent ön araştırması hizmeti, buluşu koruma altına alma, IPR(Intellectual Property Rights) tanımı ve kazançları, patent arama motorları ve marka gibi konulara yer verildi..

 

FSMH Uzmanı Serhat DALKILIÇ

2018>>2023 Hedefe Doğru Planlama Çalıştayı

    Fırat  Teknoloji Transfer Ofisi (Fırat TTO) ekibi, paydaşlarıyla 2023 yılı hedeflerini konuşmak ve önceliklendirmek üzere Akgün Otel’de “2018>>2023 Hedefe Doğru Planlama Çalıştayı”nda buluştu.Moderatörlüğünü Teknoloji Politikaları ve Yönetimi Uzmanı Mahmut KİPER’in yaptığı çalıştaya Fırat Teknokent paydaşlarından Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Elazığ Ticaret Odası, Elazığ Belediyesi, kamu kurumu yetkilileri ve STK temsilcileri katıldı.

   Çalıştayın açılışında konuşma yapan Prof. Dr. Erhan AKIN, Fırat TTO’nun vizyonunu 2023’e yönelik güncellediğini ve Fırat Üniversitesi’nin marka değerini yükseltmiş Fırat TTO desteğiyle bölgesel inovasyon ekosisteminin itici gücü olmasını desteği sağlayacağını belirtti. Ayrıca Elazığ’da önemli bir girişimci sayısı ve başarısı yakaladığını ancak bunun yerel ekosistemde henüz farkedilmediğini ve gerekli desteği bulmadığını söyledi.

   Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise Kasım 2012 tarihinde faaliyetine başlayan Fırat Teknoloji Transfer Ofisinin geçen sürede Teknoloji Transferi ve bilginin ticarileşmesi süreçlerinde bölgemiz ve Fırat Üniversitesi’ne önemli katkılar sağladığını söyledi.

   Gün boyunca süren çalıştayın öğleden sonraki kısmında Mahmut Kiper ‘Dünyada ve Türkiye’de Üniversite Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda Teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofisleri’ konusunda bir konferans verdi.