Erasmus+ Programı Yeni Teklif Çağrısı

Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından Erasmus+ Programı kapsamında “KA3 Politika Reformu için Destek: Yenilikçi Politika Girişimleri” bileşeni altında “Eğitim, öğretim ve gençlik politikaları yoluyla sosyal uyumun desteklenmesi” konulu bir teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Bu çağnnın amacı, Avrupa’da yaşanan terör saldırıları sonrası 17 Mart 2015 tarihli AB Eğitim Bakanları toplantısı sonrasında yayınlanan “vatandaşlığı ve özgürlük, hoşgörü ve ayrımcılık karşıtı ortak değerlerin eğitim yoluyla teşvik edilmesine ilişkin Paris Deklarasyonu” doğrultusunda eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında yenilikçi iyi uygulamaların kalitesinin yükseltilmesi ve yaygınlaştınlmasıdır. Toplam bütçesi 13 Milyon Avro olan ve eğitim-öğretim ve gençlik olmak üzere iki lottan oluşan teklif çağrısının iki genel hedefi bulunmaktadır:
 Şiddete yönelik radikalleşmenin önlenmesi ve demokratik değerlerin, temel hakların, kültürler arası anlayışın ve aktif vatandaşlığın teşvik edilmesi;
 Başta göçmenler olmak üzere ayrımcı uygulamaların önlenmesi ve bu uygulamalarla mücadele edilmesi yoluyla dezavantajlı öğrencilerin sosyal uyumunun güçlendirilmesi.
Teklif çağrısı, eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların başvurusuna açık olup, ülkemizde Suriyeli göçmenlerin eğitimi ve sosyal uyumu konusunda faaliyet gösteren kuruluşların bu çağrıya başvurmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Proje başvurularının 30 Mayıs 2016 Brüksel saati ile 12:00’a kadar elektronik form ile Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel, Kültür, Vatandaşlık ve Gönüllülük Katılımcı Portalı’na elektronik olarak sunulması gerekmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
AB Programları Hibe Duyuruları için tıklayınız http://www.ab.gov.tr/index.php?p=46194&l=1

Fırat Üniversitesinde Sosyal Bilimler Alanında TÜBİTAK Projesi Hazırlama Eğitimi Düzenlendi

TÜBİTAK ve Fırat Üniversitesi Rektörlüğü desteği ile 29-30 Nisan, 1 Mayıs 2016 tarihlerinde Fırat Üniversitesi Kongre Merkezi’nde “TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Turan Demirel’in koordinatörlüğünü gerçekleştirdiği eğitimin açılışına öğretim üyeleri katıldı.

Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Akın eğitimde yağtığı konuşmasında, bilimsel açıdan Fırat Üniversitesinin gelişmesi için proje kültürünün çok önemli olduğunu belirterek, Fen, Mühendislik, Tıp ve Veterinerliğin yanı sıra sosyal bilimlerde yapılacak projelerinde hem bilime hem de Fırat Üniversitesine büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Etkinliğe eğitmen olarak Hasan Kalyoncu üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şükrü Özen, İnönü Üniversitesi’nden Doç. Dr. Orhan Gündüz, Doç. Dr. Taşkın Yıldırım ve Yrd. Doç. Dr. Abdullah Atlı katıldı.

30 katılımcının davet edildiği etkinliğin ilk gününde katılımcılara TÜBİTAK projesi hazırlama ile ilgili teorik bilgiler aktarıldı. 2. ve 3. günde ise uzmanlık alanlarına göre gruplar oluşturularak katılımcıların proje önerileri detaylı bir biçimde incelendi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, bilimsel araştırmalara ve proje eğitimlerine verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirtti.