TGBD Yönetimi’nden Ziyaret

TGBD Yönetim Kurulu, Bilim Teknoloji Genel Müdürü İlker Murat AR’ı makamında ziyaret etti.

25 Mart 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul’la TGBD Başkanlığı’na seçilen Fırat Teknokent Genel Müdürümüz Prof.Dr. Erhan AKIN, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu ile birlikte Bilim Teknoloji Genel Müdürü İlker Murat AR’ı makamında ziyaret etti.

Derneğin devam eden çalışmaları ve önümüzdeki dönemde planlanan faaliyetlerle ilgili bilgi verilen görüşmede, İlker Murat AR yeni yönetimi tebrik ederek başarılar diledi. Dernek yönetimi Teknoparkların mevcut durumuyla ve faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşırken, AR, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yasa ve yönetmelik çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Sn. AR ve Bakanlık yetkilileri ile Teknopark yöneticileri, 6-7 Mayıs 2016 tarihinde İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi ev sahipliğinde birincisi yapılacak olan Koordinasyon Toplantısında yeniden bir araya gelecek.

YENİ AR-GE REFORM PAKETİ TANITILDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren Ar-Ge ve Yenik Reform Paketi’nin Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Bilim Sanayi İl Müdürlüğü ve Fırat Teknokent katkılarıyla Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ar-Ge Reform Paketi bilgilendirme ve tanıtım toplantısına, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Özer, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Yavuztürk, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Emrah Koraman, Fırat Teknokent Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın, Fırat TTO uzmanları, Teknokent firmaları, Kamu kurumu, Yerel Yönetim ve STK temsilcileri, iş adamları, akademisyenler ve medya mensupları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, devletimiz tarafından Ar-Ge ve Yenilik Projeleri için önemli destekler açıklandığını belirterek, “2016 yılının ilk ayı içerisinde ekonomik iyileştirmelerin yanı sıra, yüksek katma değerli üretim yapmayı teşvik etmek amacıyla hazırlanan iki ayrı Reform Paketi Ocak ve Şubat aylarında hazırlanmış ve 1 Mart tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bugün bu destek paketlerinden Odamız üyelerini doğrudan ilgilendiren ‘Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketi’ hakkında Sayın Dekanımız ve Bakanlık Uzmanı Sayın Koraman bizlere yaklaşık 30 maddeden oluşan desteklerle ilgili detaylı bilgiler vereceklerdir. Ben öncelikle, desteklerinden ötürü Sayın Dekanımıza, İlimize teşrif eden Sayın Bakanlık Uzmanımıza, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüze ve katılımınız için sizlere teşekkür ediyor, toplantının yararlı olması temennisiyle en derin saygılarımı sunuyorum” dedi.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Özer’de yaptığı değerlendirmede, Ülkemizin geleceğinde Ar-Ge, Tasarım ve Yenilikçi Üretimin önemine vurgu yaparak; “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aslında var olan ancak uygulamasında çeşitli değişikler yaparak bir şemsiye yasa tasarısı ile bu destekleri açıklamıştır.

Ülkemizin geleceği; insana ve insanla var olan bilim ve teknolojiye yatırım yapan, bunların ticarileşmesine ortam hazırlayan, bilgi tabanlı bir ekonomi üzerine inşa edilecektir. Kalkınma stratejimizin özünü; daha donanımlı, daha yenilikçi ve girişimci, bilgi üreten ve bunu yüksek katma değere dönüştüren insanımız ve işletmelerimiz oluşturacaktır. Önümüzdeki dönemde; imalat sanayinde yenilikçi ve yüksek teknolojili sektörlere dayalı dönüşümü gerçekleştirmek, girişimcilik kapasitemizi güçlendirmek ve nitelikli istihdam altyapımızı oluşturmak önceliğimiz olacaktır. Bu yeni destek paketi işte bu amaç ve hedeflere uyumlu ve son derece yaralı bir destek olmuştur. İnşallah ilimiz iş dünyası ve Üniversitemiz bünyesindeki akademisyen ve öğrencilerimize önemli fırsatlar sağlayacaktır” dedi.

243 Teknoloji Merkezinde 23 Bin Kişiye İstihdam…

Elazığ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Yavuztürk’te yaptığı konuşmada işbirliği ve desteklerinden ötürü Başka Alan’a teşekkür ederek, “Sayın Başkanımız bizlere bugün Bakanlığımızın iş dünyasına ve akademisyenlere sağlamış olduğu önemli destekleri tanıtma fırsatı vermiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkemizde halen 243 Teknoloji Merkezinde yaklaşık 23 bin kişiye istihdam desteği sağlanıyor. İnşallah bu proje ile Elazığ’da istihdam ve yenilikçi proje sayısının artmasına katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

30 Ana Başlık Altında Destek Veriliyor…

Tanıtım toplantısında yapılan konuşmaların ardından, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Emrah Koraman tarafından bir sunu yapılarak destek programı kapsamında yaklaşık 30 başlık altında verilen destekler hakkında detaylı bilgiler verilerek katılımcıların çeşitli soruları cevaplandırıldı.

Koraman iş dünyası ve akademisyenlerin en fazla ilgi gösterdiği destekleri ise maddeler halinde şu şekilde açıkladı:

1- Tasarım Merkezleri kurularak Ar-Ge Merkezleri’ne sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlandırılması. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de destek ve muafiyet kapsamına alınması.

2- Ar-Ge ve tasarım yapan firmalarımızın yanı sıra, Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’lerimizin de vergi indiriminden yararlandırılması.

3- Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az Ar-Ge personeli sayısının özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmesi.

4- Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarımızın maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına Devlet tarafından karşılanması.

5- Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanması.

6- Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi.

7- Öncelikli ve stratejik sektörlerde (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, uzay, havacılık vb.) İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurularak, odak Ar-Ge yapılarının tesis edilmesi.

8- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin, projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili olarak dışarıda geçirmeleri gereken sürelerin de muafiyet kapsamına alınması.

9- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalara vergi indirimi kolaylığının getirilmesi.

10- Yenilikçi fikirlere sahip gençlerimize verdiğimiz 100.000 TL’lik Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin, proje niteliğine göre 500.000 TL’ye kadar artırılması, mezuniyet sonrası 5 yıllık sürenin 10 yıla uzatılması.

11- Bilişim sektöründeki firmalarımızın güvenli ve kaliteli yazılımlar geliştirmelerini sağlamaya yönelik standart belirleme ve yetkilendirme sisteminin getirilmesi.

12- Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden; gelir vergisi kesintisi yapılmaması, döner sermaye kesintisinin % 15 ile sınırlandırılması öğretim üyesine % 85’inin ödenmesi.

FIRAT TEKNOKENT’TE KOSGEB KOBİ-GEL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI…

KOSGEB İl Müdürü Mehmet CÜREOĞLU, KOSGEB KOBİ-GEL Kobi Gelişim Destek Programı ile ilgili Teknokent firmalarına yönelik tanıtım ve bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Fırat Teknokent ev sahipliğinde Prof.Dr. Nuri ORHAN Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Fırat Teknokent bünyesinde yüksek teknoloji üreten firmalar ile birlikte Fırat Teknokent TGB Yönetici A.Ş Genel Müdürü Prof.Dr. Erhan AKIN ve Fırat TTO uzmanları Sema AKIN, Pelin GÜÇLÜ, Şener Durmuş ile Talha BAYIR katılım sağladı.

KOSGEB tarafından duyurusu yapılan programdan, Proje Teklif Çağrılarına, İmalat Sanayinin Yüksek-Orta Yüksek ve Düşük-Orta Düşük Teknoloji Düzeyinde Faaliyet Gösteren İşletmeler başvuruda bulunabilecekler. Program çerçevesinde İmalat Sanayi KOBİ’lerine, proje kapsamında yerli makine-teçhizat alması durumunda % 15 oranında ekstra destek verileceği bildirildi. “Kobilerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi ve Kobilerde Markalaşmaya Geçiş” başlığı altında yapılan sunumda KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki payı ve istihdama katkısına değinilerek KOSGEB Hizmet Ağı hakkında bilgiler verildi.

Toplantı sonrasında Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr. Erhan AKIN, KOSGEB destek programlarının öneminden bahsederek KOBİ’lerin ve Teknokent firmalarının bu önemli desteklerden firmaların gelişimi için faydalanmaları gerektiğini vurguladı.

1 Nisan 2016 itibariyle başvuruların alındığı KOBİGEL Destek Programı, 6 Mayıs 2016 günü sona erecektir. Program kapsamında projelerin başlaması için program dâhilinde belirlenen takvime göre 1 Temmuz 2016 olarak belirlenmiştir.

Vali Zorluoğlu Fırat Teknokent’i Ziyaret Etti…

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu Fırat Teknokent’i ziyaret ederek teknokentin çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunarak, teknokentte faaliyet gösteren firmaları gezerek projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Murat Zorluoğlu Fırat Teknokent’e gelişinde Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Yavuz Türk ve teknokent yetkilileri tarafından karşılandı.

Teknokent hakkında bir sunum yapan Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın tekonokent olarak ülke genelinde kurulu bulunan teknokentler arasında iyi bir yerde olduklarını ve teknoloji alanında yatırım yapan şirketlerle üniversitede üretilen bilimsel bilgiyi ve akademisyenleri bir araya getirdiklerini söyledi. Tekonokentlerin kuruluş ve işleyişleri hakkında bilgi veren Akın, Fırat Teknokent’in temellerinin 2005 yılında atıldığını, çok ortaklı bir yapılanması ve yönetim kurulu olduğunu kaydederek, Fırat Tekonokent’in birçok alanda ülkemizde kurulu bulunan teknokentler arasında ilk sıralarda yer aldığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Akın sunumunda daha sonra teknokentlerin işleyişi, firmalara sunulan destekler, uygulanan muafiyetler ve kolaylıklar ile Fırat Teknokent’te faaliyet gösteren firmaların ürettikleri ürünler, patent başvuruları, teknokentin mali kaynakları ve insan kaynağı, Fırat Teknokent’in diğer teknokentlere göre durumu hakkında bilgiler verdi.

Sunumun ardından teknokentin idari kısımlarını ve teknokentte faaliyet gösteren firmaları gezen Vali Zorluoğlu firma yetkililerinden gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeler, üzerinde çalıştıkları teknolojik yenilikler ve ortaya koydukları ürünler hakkında bilgi aldı.

Fırat Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren SODES destekli Lego ve Robotlarla Bilimin Eğlenceli Dünyasına Yolculuk Projesi kapsamında eğitim alan öğrencileri de ziyaret eden Vali Zorluoğlu, öğrencilerle sohbet edip eğitimleri hakkında bilgi aldı.

FIRAT TTO ASELSAN’DA…

Fırat Teknoloji Transfer Ofisi, 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan ASELSAN’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yapılan ziyarete, Fırat Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Erhan AKIN, Fırat TTO FSMH Uzmanı Sema AKIN ile Fırat TTO Destek Programları Uzmanı Şener DURMUŞ katıldı. ASELSAN’ın TTO’larla Ar-Ge konusunda işbirliği yapması amacıyla gerçekleştirilen ziyaret neticesinde Ar-Ge İşbirlikleri Müdürü Hacer SELAMOĞLU, ASELSAN ve Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı’nın faaliyetlerini içeren bir sunum yaptı.

Prof.Dr Erhan AKIN, Fırat Teknokent firmalarının altyapı ve yeteneklerinin yanı sıra Fırat Üniversite’nin “Teknoloji Envanteri” ve Ar-Ge özellikleri ile ilgili ASELSAN’a bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Ar-Ge İşbirlikleri Müdürü Hacer SELAMOĞLU ziyaretin, ASELSAN tarafından memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu ziyaretin Üniversite ve TTO açısından da önemli olduğunu kaydetti.