FIRAT TEKNOKENT İLE FİKİRLERİNİZ GÜVENCE ALTINDA…

Fırat Teknokent TGB A.Ş evsahipliğinde Fırat Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle Fikri Sınai Mülkiyet Hakları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Patent Bilgilendirme Toplantısı’nda Patent Vekili Ahmet Akkaş, FSMH hakkında katılımcılara patent, buluş, buluşçu gibi kavramlar konusunda bilgilendirme yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof.Dr. Erhan Akın, Akademik Teşvik sistemi, artan başarı hikâyeleri ve yasal düzenlemeler aracılığıyla patent konusunun giderek ülke gündeminde daha fazla yer aldığını ve yaygınlaştığını ifade etti. Akın, Teknokentin girişimci ve akademisyenlerin sahip olduğu iş fikirlerinin TTO uzmanlarınca titiz bir çalışma sonucu güvence altına alındığını kaydetti.

Patent konusunun dünyada ilgi odağı olduğunu hatırlatan Patent Vekili Akkaş ise“Türkiye’de her geçen gün iş fikirleri patentleşmeye doğru yol almaktadır. Patent değeri taşıyan iş fikirlerinin de ticarileşme potansiyeli Bu gelişmeler küresel ekonomide aktif rol alabilmemizin önünü açmaktadır ”dedi. Patentle korunan buluşların sanıldığı gibi insan aklına gelmeyecek uçuk fikirler olmadığını belirten Akkaş, günlük hayatımızda karşılaştığımız sorunlara çözüm getiren ve oldukça basit ve kullanışlı yöntem ve aparatlar olduğunu ifade etti. Akademisyenlerin yapmış olduğu bilimsel faaliyetlerin sayısı ve niteliğine göre yaklaşık 200-750 TL arasında ek gelir elde edebileceğini söyleyen Akkaş, yönetmelik gereğince yeni Araştırma görevlileri ve Yardımcı Doçentlere bilimsel çalışma yapma teşviki amacıyla daha yüksek ücret çarpanlarının verilebileceğini kaydetti.

Fırat Teknokent Prof.Dr. Nuri Orhan Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Özer, Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Zeki Kılışcı, Fırat Kalkınma Ajansı uzmanları Vahap Yoğunlu ve Mustafa Selim Özatay, genç girişimciler ve akademisyenler ile Fırat TTO uzmanları katıldı.

“Fikirlerin katma değeri, korunan fikirler” adlı sunumunun ardından Ahmet Akkaş katılımcıların sorularını yanıtlayarak, buluş niteliği taşıyan fikirlerin patent sürecine dâhil edilmesi ile ilgili bilgiler verdi.