FIRAT TTO, TTH TÜRKİYE PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI…

Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Projesi TTH Türkiye projesi kapsamında Fırat TTO, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin Teknoloji Transfer Ofisleri olan ODTÜ TTO, Hacettepe TTM, EBİLTEM, Bilkent, Koç Üniversitesi, ARİNKOM, Gaziantep TARGET, Selçuk, Erciyes TTO gibi teknoloji ve yenilikçilik alanında öncelikli olanlar arasında yerini almayı başardı. İlk grupta Fırat TTO ile birlikte desteklenmeye hak kazanan ilk 10 TTO için proje süresince devam edecek stratejik planlama ve rehberlik hizmetleri gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda ihtiyaç analizi; özelleştirilmiş stratejik rehberlik; stratejik planların kısa vadeli faaliyetlerinin uygulanması aşamasında mentorlük hizmeti; teknoloji değerlendirmesi, ticarileştirme ve küresel ağ yapılarda yer almaya ilişkin pratik becerilerin inşa edilmesi ve portföy oluşturulması konusunda danışmanlık sağlanması faaliyetlerinde yer alacaktır.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, IPA kapsamında alınan destekle Fırat Üniversite’sinin Teknolojik ve yenilikçilik altyapı olanakları ve kapasitesinin artırılması adına TTH Türkiye projesinin önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Demirdağ, üniversite ve araştırma merkezlerindeki bilimsel Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesini kolaylaştıracak finansal bir kaynağın üniversitemiz ve Fırat TTO tarafından en verimli şekilde kullanılacağını ifade etti.

TTH-Türkiye Projesi’nden yararlanacak kuruluşlara 52.5 milyon Avro’luk kaynak dağıtılacak.

TTH Türkiye Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance (“IPA”)) üçüncü bileşeni olan Bölgesel Kalkınma bileşeni fonlarından finanse edilmekte ve Avrupa Yatırım Fonu (AYF) tarafından yönetilmektedir.

Avrupa Birliği-Türkiye finansmanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında TTH-Türkiye, yeni teknoloji projeleri ve yenilikçi fikirleri geliştirenlere ticari pazarlara açılma fırsatı sunacak.

TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesinde yer alacak TTO’lar belirlenirken; Odak ve vizyon, Yapılanma, Yönetim ve İnsan Kaynakları, Mali Durum, Araştırma Yatırımları ve Potansiyeli, Teknoloji & FM Portföyü, FM Yönetim Faaliyetleri, Ticarileşme ve Yatırım Potansiyeli Belirleme Faaliyetleri, Start Up Etkinlikleri, TTO’ların İhtiyaçları ve Beklentileri, TTH Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesine Katılım İstekliliği gibi kriterler baz alındı. Fırat Teknokent ve Fırat TTO doğru, planlı, istikrarlı yönetim anlayışı ve insan kaynakları gibi birçok unsuru barındırmasından dolayı TTH Türkiye projesinde desteklenmeye değer görüldü.

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında TTH-Türkiye yeni teknoloji projeleri ve yenilikçi fikirleri geliştirenlere ticari pazarlara açılma fırsatı sunacak. Proje ile fikri mülkiyet temelli projelere, start-up’lara, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketlere (spin-off) ve KOBİ’lere öz sermaye ortaklığı karşılığında fikri mülkiyet varlıklarına yatırım amaçlanmaktadır.

Kapasite geliştirmek üzere belirlenen Teknoloji Transfer Ofisleri dışında tüm TTO’ların yararlanabileceği ilki Haziran 2016’da olmak üzere iki konferans düzenlenecektir.

Belirlenen TTO’lar, Eylül 2016’da 7-8 hafta süreli Venture Pipeline Development Program – VPDP olarak adlandırılan iş geliştirmeye yönelik uygulamalı yoğun bir eğitim programı düzenlenecektir. TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Projesinin önemli bileşenlerinden birisi de seçilen ilk 10 TTO’nun Amerika ve Fransa’daki TTO’lar ile eşleştirilerek çeşitli işbirliği programları ile yurtdışı deneyimleri kazanabilecekler.

“TTH-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri” bileşeni ise “TTH-Türkiye Projesi”nin ana hedefini desteklemek üzere 2015 yılının Aralık ayında başlamıştır. Bu kapsamda 2 yıl boyunca sürecek faaliyetler Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) koordinasyonunda, Bpifrance Financement (FR) ve VentureWell (ABD) kurumlarının yer aldığı konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.

Proje kapsamında oluşturulacak web tabanlı platform ile tüm TTO’ların yararlanabileceği rehber niteliğinde dokümanlar sunulması hedeflenmektedir. Desteklenmeye hak kazanan TTO’lar ile süreç ve projede yer alınmasına ilişkin taahhütname imzalanacak.