KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI  2018  Çağrısı ‘İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi”  temelli olarak açılmıştır.  İşletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar faizsiz geri ödemeli  olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek almanız mümkün olup

Son Başvuru Tarihi: 22 Haziran 2018′dir.

Bu çağrı için Fırat TTO ekibi proje tecrübesi ve bilgi birikimi ile proje yazma hizmeti vermekte olup detaylı bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Elazığ için uygun sektörler :

  • Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
  • Gıda ürünlerinin imalatı
  • Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
  • Mobilya imalatı
  • Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

Diğer Ön Şartlar :

  • Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir.
  • 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacaktır.
  • Orta düşük ve düşük teknolojili imalat sanayi sektörlerindeki ve yazılım sektöründeki KOBİ’lerde 2017 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır.
  • Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmayacaktır.
  • İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekir.

Proje Teklif Çağrısı’na erişmek için:

http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0GEL/2018-_01_Proje_Teklif_C%CC%A7ag%CC%86r%C4%B1s%C4%B1.pdf

                                                                                                         Fırat TTO