KOSGEB DESTEĞİYLE ABD’DE 3 KULUÇKA MERKEZİ KURULACAK !

KOSGEB’in Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı kapsamında 3 konsorsiyum, ABD’de merkez kurmaya hak kazandı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanlığı, Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı kapsamında, Finans Teknopark AŞ, Yıldız TGB Teknopark AŞ ve ODTÜ Teknokent ile ortaklarından oluşan 3 konsorsiyumun, ABD’de merkez kurmaya hak kazandı.

ABD’de Uluslararası Kuluçka Merkezi kurulması için Ocak ayında çağrıya çıkıldı. Üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinin tek başına ya da konsorsiyum olarak yararlanabilecekleri program için başvurular mart ayına kadar sürdü.

Başvuruların KOSGEB ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Kurul tarafından değerlendirildi ve 3 konsorsiyumun ABD’de Uluslararası Kuluçka Merkezi kurmaya hak kazandı.

“Toplam 11 milyon 550 bin dolar destek sağlanacak”

New York’ta Finans Teknopark AŞ’nin, ortakları İstanbul Ticaret Üniversitesi, İTÜ Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ ve Fırat Üniversitesi ile birlikte, San Francisco’da Yıldız TGB Teknopark AŞ’nin ortakları Gebze Teknik Üniversitesi, İTÜ Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte ve yine San Francisco’da ODTÜ Teknokent AŞ desteklenek.

Program kapsamında kurulacak her uluslararası kuluçka merkezi için operasyonel giderlere, her yıl 750 bin dolar olmak üzere 5 yıl proje süresi boyunca toplamda 3 milyon 750 bin dolar destek sağlanacak. Bu kuruluşlara kuruluş ve donanım desteği olarak da 100 bin dolar verilecek.

Böylece bir uluslararası kuluçka merkezine toplamda 3 milyon 850 bin dolar destek verilecek, üç kuluçka merkezi için ise toplamda 11 milyon 550 bin dolar destek sağlanacak.

Söz konusu konsorsiyumların, KOSGEB destekli Ar-Ge faaliyetleriyle, Türkiye’de üretilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer almasına ve ülkenin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.