Patent Bilgilendirme Toplantısı

Fırat Teknoloji Transfer Ofisi patent bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi..

Fırat Üniversitesi Mavi Salon’da gerçekleştirilen toplantıda Patent Vekili Ahmet Akkaş Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri ile öğrencilerine ‘Yeni Patent Kanunu’ndaki Değişikler’ başlığı altında bir konuşma yaptı. Akkaş, konuşmasında yeni patent Kanunu’ndaki değişiklerin yanı sıra şekli inceleme süreçlerine, faydalı modele ve üniversitenin bu kanundaki rolüne değindi.

Fırat teknoloji transfer ofisinin gerek doğu Anadolu bölgesi için gerekse de Elazığ için bir fırsat olduğunu savunarak, bu tür toplantıların şehrin markalaşmasında da önemli bir rol üstlendiğinin altı çizildi.Toplantı katılımcıların soru-cevap aşaması ile sona erdi.

Fırat Teknoloji Transfer Ofisi