Sağlıkta Yenilikçi Tasarımlar Atölye Çalışması

Multidisipliner temelde sağlık alanında ‘Patentlenebilir ve Ticarileşebilir’ iş fikirlerini ve
çözümlerini bularak sağlık konusundaki girişimleri arttırmak hedefiyle
Fırat Teknokentte ‘Sağlıkta Yenilikçi Tasarımlar Atölye‘ çalışması düzenlenecektir.
Çalışma 4-5 Mart 2019 tarihinde 2 gün olarak Fırat Teknokentte yapılacak ve İstanbul
Üniversitesi TETLAB Fikir Fabrikası (3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım
Laboratuarı) kurucu ekibi tarafından verilecektir.
Sağlık konusunda karşılaşılan problemlere tasarım odaklı düşünüp merkezine insanı koyarak
çözümler geliştirmek hedefli bu çalışmada problemlere kullanıcı gözünden bakarak yalın
start-up yaklaşımı ile çözümler üretmeyi; bir fikrin prototipini oluşturma, test etme,
iyileştirme sürecini deneyimlemek hedeflenmektedir.
Eğitim ücretsizdir. Katılımcı sayısı sınırlı olduğundan en kısa sürede kayıt yapılması rica
olunur.
Kayıtlar Fırat Teknokente aşağıdaki link aracılığıyla yapılabilir.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJEJ5sFo5qkFF24j0oFV-So70dRGz-
OW00qHCzaYLZnHwLhg/viewform