DOĞU ANADOLUNUN İNOVASYON MERKEZİ

Odaklarımız

Girişimciler


> Girişimcilik ile alakalı eğitim ve farkındalık oluşturma faaliyetleri düzenlenmesi,
> Kuluçka merkezi veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde girişimcilere yönelik uygun/ücretsiz çalışma ofisi temin edilmesi,
> Girişimcilere birebir danışmanlık desteği verilmesi,
> Girişimcilerle ortaklık kurulması veya risk sermayesi kuruluşlarıyla ortaklık kurmaları sağlanması

Akademisyenler


> Projelerin gelişim ve yazım süreçlerine destek.
> Projeler için uygun fon kaynaklarının araştırılması.
> Fikirler ve buluşlar ticarileştiriliyor ve koruma altına alınıyor.
> Proje fikrine sanayiden kapı açılarak ortaklık kurduruluyor ve kazandırılıyor.
> Proje yazımı, ortaklıklar ve patentleme konularında; proje yönetimi, sözleşme yönetimi ve hukuksal süreçlerde akademisyenin yanında yer alınıyor.

Sanayiciler


> Teknik ihtiyaç ve sorunlar tespit edilerek akademik çözümlerle proje geliştiriliyor.
> Ar-Ge faaliyetleri için altyapı destekleri sunuyor.
> Sanayici ve ile akademisyen arasında köprü kurarak ara yüz görevi üstleniliyor.
> Akademisyenle yürütülen projeler ve işbirlikleri için yasal muafiyetler sağlanarak, mali açıdan tasarruf etmeyi sağlıyor.

Vizyon & Misyon

Fırat Teknokent Vizyon & Misyon

Fırat Teknokent, verimli bir ortamda yüksek teknoloji ve Ar-Ge firmalarının yaratılması, desteklenmesi ve cazip hale getirilmesi yoluyla bölgesel rekabet edebilirliğin desteklenmesini misyon edinmiştir. Vizyonu ise, Türkiye’ nin doğusunun bilim & iletişim teknolojileri ve mühendislik alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bir mükemmeliyet ve inovasyon merkezi olmaktır.

 

Fırat TTO Vizyon & Misyon

Fırat TTO, teknoloji transferinin teşvik edilmesi ve yönlendirilmesini sağlamayı, fikri hakların ticarileştirilmesinde akademik girişimi özendirmeyi, spin – off’ları sürdürülebilir kılmayı, start – up’ları uluslararasılaştırmayı ve Doğu Anadolu’nun inovasyon merkezi olmayı vizyonu olarak belirlemiştir. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunmasını ve yönetimini sağlamak; uluslararası düzeyde ticarileşmeyi ve sürdürülebilirliği sağlamak için akademisyen ve sanayici arasında multidisipliner bir işbirliğini teşvik etmek ve ilerletmek; uluslararası arenada çok yönlü bir iletişim ağı geliştirerek patentlenebilir ve ticarileştirilebilir fikir ve ürünlerle yatırımcı ve buluşçuları bir araya getirmek konularını ise gelecek dönemler için misyon edinmiştir.

Duyurular

Haberler

Ekibimiz

Fırat Teknoloji Transfer Ofisi Ekibi

Erhan AKIN

TTO Yöneticisi

Müge AK

Fırat TTO Proje Yürütücüsü

Sema AKIN

Fikri Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Uzmanı

Aybike HARMANŞA

BİGG - Proje Uzmanı

Pelin GÜÇLÜ

Üniversite-Sanayi İşbirliği Uzmanı

Fırat Teknokent

Tarihçe

2007 yılının Mayıs ayında resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur. Şubat 2009 yılında şirket kurulumu yapılmış olup aynı yıl içerisinde 280 m²'lik prefabrik bina ile Doğu Anadolu’nun ilk ve Türkiye’nin 21. faal Teknoloji Geliştirme Bölgesi olunmuştur. Başlangıçtaki firma sayısı 5’ tir. 2010 yılı içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1.000 m² çelik konstrüksiyon bir bina yaptırılmıştır. BSTB tarafından Aynı yıl 3.000 m²’lik yatırım değeri 2.500.000 TL olan bir bina daha yapılmıştır. Mevcutta bulunan firma sayımız Ekim 2014 sonu itibariyle 40’ tır. Çoğunluktaki firmaların faaliyet alanları ağırlıklı olarak yazılım, bilişim, elektronik, mekatronik, biyomedikal, enerji ve enformasyon üzerinedir. 2008 yılından itibaren yürütülmekte olan ve 7.500.000 € bütçeli IPA (Avrupa Birliğine Katılım Öncesi Mali Yardım) Destek Projesi kapsamında 10.000 m² kapalı alana sahip, içersinde 160 kişilik konferans salonu, kalibrasyon laboratuarları, akıllı sınıf, kütüphane, restaurant ve kafenin bulunduğu Fırat Teknokent İnovasyon Binası tüm altyapısıyla birlikte Haziran 2014’ te faaliyete geçmiştir.

İletişim

  •   (0424) 248 34 23
  •  Çaydaçıra Mahallesi, Hacı Ömer Bilginoğlu Cd. No:63, 23350 Merkez/Elâzığ