ODAKLARIMIZ

GİRİŞİMCİLER
 • Girişimcilik ile alakalı eğitim ve farkındalık oluşturma faaliyetleri düzenlenmesi,
 • Kuluçka merkezi veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde girişimcilere yönelik uygun/ücretsiz çalışma ofisi temin edilmesi,
 • Girişimcilere birebir danışmanlık desteği verilmesi,
 • Girişimcilerle ortaklık kurulması veya risk sermayesi kuruluşlarıyla ortaklık kurmaları sağlanması
AKADEMİSYENLER
 • Projelerin gelişim ve yazım süreçlerine destek.
 • Projeler için uygun fon kaynaklarının araştırılması.
 • Fikirler ve buluşlar ticarileştiriliyor ve koruma altına alınıyor.
 • Proje fikrine sanayiden kapı açılarak ortaklık kurduruluyor ve kazandırılıyor.
 • Proje yazımı, ortaklıklar ve patentleme konularında; proje yönetimi, sözleşme yönetimi ve hukuksal süreçlerde akademisyenin yanında yer alınıyor.
SANAYİCİLER
 • Teknik ihtiyaç ve sorunlar tespit edilerek akademik çözümlerle proje geliştiriliyor.
 • Ar-Ge faaliyetleri için altyapı destekleri sunuyor.
 • Sanayici ve ile akademisyen arasında köprü kurarak ara yüz görevi üstleniliyor.
 • Akademisyenle yürütülen projeler ve işbirlikleri için yasal muafiyetler sağlanarak, mali açıdan tasarruf etmeyi sağlıyor.